เครื่องขัดพื้น ขาย รับซื้อ ให้เช่า รับซ่อม พร้อมอะไหล่ เครื่องกวาดพื้น Email :

วิธีการบำรุงรักษา เครื่องขัดพื้น

วิธีการบำรุงรักษา เครื่องขัดพื้น

การเก็บเครื่องขัดพื้นและอุปกรณ์หลังการใช้งาน
– ปิด เครื่องขัดพื้น ดึงปลั๊กไฟออกจากเต้ารับ
– ม้วนเก็บสายไฟทุกครั้ง
– ถอดอุปกรณ์คู่ เครื่องขัดพื้น แปรงและแผ่นใยขัด
– นำ เครื่องขัดพื้น และอุปกรณ์เก็บในที่แห้ง ไม่มีความชื้น และไม่ถูกแสงแดดส่องโดนตัว เครื่องขัดพื้น โดยตรง
การเคลื่อนย้าย
– ควรใช้ลิฟท์ในการเคลื่อนย้ายขึ้น – ลงเปลี่ยนชั้น เพื่อลดการกระแทก
– ควรเคลื่อนย้าย เครื่องขัดพื้น ในแนวราบ หากมีพื้นที่ต่างระดับ ควรยกโดยใช้มือจับด้านหน้าหรือยกตัว เครื่องขัดพื้น
– ไม่ควรเข็นกระแทก กำแพง ขึ้น-ลงบันได หรือพื้นที่ต่างระดับ
การทำความสะอาด
– ถอดและทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกครั้งหลังการใช้งาน
– ห้ามทำความสะอาดตัว เครื่องขัดพื้น ในขณะที่ เครื่องขัดพื้น ยังร้อน หรือหลังจากการใช้งานทันที
– ควรทำความสะอาดตัว เครื่องขัดพื้น ด้วยน้ำยาทำความสะอาดและผ้านุ่ม
– อย่าให้น้ำและน้ำยาทำความสะอาดเข้าสู่มอเตอร์โดยเด็ดขาด
– นำ เครื่องขัดพื้น และอุปกรณ์ผึ่งให้แห้งหลังจากทำความสะอาดทุกครั้งก่อนนำไปเก็บ
ข้อควรปฏิบัติ
– ตรวจสอบความสมบูรณ์ของตัว เครื่องขัดพื้น และอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อความปลอดภัย
– ถอดอุปกรณ์ออกทุกครั้ง ทำความสะอาดและผึ่งให้แห้งก่อนนำไปเก็บเพื่อยืดอายุการใช้งาน ลดการสะสมของเชื้อโรคและสิ่งสกปรก
– ทำความสะอาดตัว เครื่องขัดพื้น  เก็บสายไฟ และพับเก็บระดับด้ามในตำแหน่งตรงให้เข้าที่
– โปรดหลีกเลี่ยงการให้น้ำหรือความชื้นเข้าสู้มอเตอร์
– ไม่ควรใช้สายไฟที่ชำรุด เพราะจะทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้
– ไม่ควรใช้สายไฟต่อพ่วงที่มีขนาดยาวเกินไป หรือเล็กเกินไป เพราะกำรังไฟฟ้าจะไม่สม่ำเสมอ ทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบไฟฟ้าได้
– ห้ามเพิ่มน้ำหนักบนตัว เครื่องขัดพื้น  เพราะจำทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบขับเคลื่อนและมอเตอร์ได้
– ไม่ควรใช้ เครื่องขัดพื้น ติดต่อกันเป็นเวลานาน ควรพักประมาณ 15 นาที ต่อการทำงาน 1-2 ชั่วโมง โดยเฉลี่ย
– ต้องขนย้ายด้วยความระมัดระวัง ห้ามตกหรือกระแทกโดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้ระบบไฟฟ้าและตัว เครื่องขัดพื้น เสียหายได้
– หากเกิดอาการผิดปกติ โปรดนำ เครื่องขัดพื้น เข้ารับบริการเพื่อทำการตรวจสอบ ห้ามทำการแก้ไข เครื่องขัดพื้น เองโดยเด็ดขาด
– เก็บ เครื่องขัดพื้น และอุปกรณ์ในที่แห้งและไม่มีความชื้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.