เครื่องขัดพื้น ขาย รับซื้อ ให้เช่า รับซ่อม พร้อมอะไหล่ เครื่องกวาดพื้น Email :

Author: Pornthape Lukkanawiroad

ข้อควรระวังเบื้องต้นเพื่อความปลอดภัยในการใช้ เครื่องขัดพื้น CHAMPION – เพื่อลดความเสียหายจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร อย่าตั้งหรือเก็บ เครื่องขัดพื้น ให้ถูกฝนหรือความชื้น – ก่อนการใช้งาน ควรศึกษาคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด และควรเก็บคู่มือเพื่อใช้ประโยชน์ในภายหน้า ควรปฏิบัติตามคำเตือนและข้อควรระวังในข้อมูลการใช้งานอย่างเคร่งครัดและปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัย – ถ้าสายไฟหรือปลั๊กชำรุดห้ามนำมาใช้ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจรได้ – ในกรณีที่สายไฟชำรุด ห้ามนำมาบิดหรือดัดแปลงเพื่อใช้งานซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดอันตรายได้ – โปรดเก็บรักษา เครื่องขัดพื้น ให้พ้นมือเด็ก – ห้ามซ่อม เครื่องขัดพื้น ด้วยตัวเอง ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือหน่วยบริการเพื่อทำการซ่อมแซม – ปิด เครื่องขัดพื้น และดึงปลั๊กไฟออกจากเต้ารับทุกครั้งหลังการใช้งาน – ห้ามใช้เต้ารับร่วมกับอุปกรณ์อื่น – ห้ามเสียบหรือดึงปลั๊กเพื่อทำการเปิดหรือปิดการทำงานของ เครื่องขัดพื้น – ห้ามทำให้สายไฟเสียหายหรือดัดแปลงสายไฟ –…

Read more

เครื่องขัดพื้นยี่ห้อไหนดี วิธีการเลือกซื้อเครื่องขัดพื้น 1.เครื่องขัดพื้นที่มีชื่อเสียงน่าเชื่อถือ เนื่องจาก ในปัจจุบันนั้น เครื่องขัดพื้นได้มีการนำเข้ามาจากประเทศจีน ซึ่งเกิดปัญหาเป็นอย่างมาก เนื่องจากไม่มีการซ่อมหลังจากที่ซื้อเครื่องขัดพื้นไปแล้ว 2.เลือกเครื่องขัดพื้นที่มีสาขาบริการหรือรับซ่อมหลังการขาย 3.เครื่องขัดพื้นที่ผลิตในประเทศไทย เนี่ยงจากสามารถซ่อมได้ทันที ไม่ต้องรอะไหล่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 108clean.com

Read more

วิธีการบำรุงรักษา เครื่องขัดพื้น การเก็บเครื่องขัดพื้นและอุปกรณ์หลังการใช้งาน – ปิด เครื่องขัดพื้น ดึงปลั๊กไฟออกจากเต้ารับ – ม้วนเก็บสายไฟทุกครั้ง – ถอดอุปกรณ์คู่ เครื่องขัดพื้น แปรงและแผ่นใยขัด – นำ เครื่องขัดพื้น และอุปกรณ์เก็บในที่แห้ง ไม่มีความชื้น และไม่ถูกแสงแดดส่องโดนตัว เครื่องขัดพื้น โดยตรง การเคลื่อนย้าย – ควรใช้ลิฟท์ในการเคลื่อนย้ายขึ้น – ลงเปลี่ยนชั้น เพื่อลดการกระแทก – ควรเคลื่อนย้าย เครื่องขัดพื้น ในแนวราบ หากมีพื้นที่ต่างระดับ ควรยกโดยใช้มือจับด้านหน้าหรือยกตัว เครื่องขัดพื้น – ไม่ควรเข็นกระแทก กำแพง ขึ้น-ลงบันได หรือพื้นที่ต่างระดับ การทำความสะอาด – ถอดและทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกครั้งหลังการใช้งาน –…

Read more